Kurser

Fusing (sammansmältning av glas)

Jag har pröva på kurser 3 timmar eller                   Maj månad planerar jag en kurs i Naken Raku.
längre kvälls eller helgkurser 10 timmar.                förkunskaper av Raku krävs.

Kontakta mig på tel.
070-750 26 82
Mail. lisbeth.grando@telia.com

Kurslokal. Min verkstad i Virsbo .